ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก.. [17 มค. 2561 เวลา 00:54 น.] (2/0)
 2. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูชั่วคราว.. [17 มค. 2561 เวลา 00:39 น.] (1/0)
 3. ขายทอดตลาดอาคารชำรุดของโรงเรียนบ้านแตะหรำ จำนวน .. [13 มค. 2561 เวลา 05:41 น.] (11/0)
 4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย .. [29 ธค. 2560 เวลา 01:27 น.] (37/0)
 5. ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ ปร.. [15 ธค. 2560 เวลา 06:27 น.] (72/0)
 6. สพป.ตรัง 2 ประกาศประกวดราคารซื้อรถโดยสารขนาด 12 .. [08 ธค. 2560 เวลา 06:29 น.] (72/0)
 7. ร่าง กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบปร.. [19 พย. 2560 เวลา 01:17 น.] (220/0)
 8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา.. [11 พย. 2560 เวลา 04:28 น.] (545/0)
 9. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [07 พย. 2560 เวลา 03:33 น.] (3403/0)
 10. Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการท.. [07 พย. 2560 เวลา 03:29 น.] (268/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 59
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 8
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 12
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 108
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 149
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 84
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 102
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 177

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โด.. [12 ธค. 2560 เวลา 22:57 น.] (2/0)
 2. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบ.. [12 ธค. 2560 เวลา 22:56 น.] (1/0)
 3. รายงาน SAR ประจำปี 2559 [07 สค. 2560 เวลา 18:54 น.] (103/0)
 4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255.. [11 กค. 2560 เวลา 21:11 น.] (90/0)
 5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน [21 มิย. 2560 เวลา 17:17 น.] (144/0)
 6. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [21 มิย. 2560 เวลา 17:17 น.] (146/0)
 7. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 16:53 น.] (91/0)
 8. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (86/0)
 9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (151/0)
 10. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (103/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.บ้านต้นไทรประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ.. [19 มค. 2561 เวลา 05:51 น.] (1/0)
 2. โรงเรียนบ้านน้ำฉาประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้.. [12 มค. 2561 เวลา 04:08 น.] (5/0)
 3. โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ.. [28 ธค. 2560 เวลา 02:50 น.] (32/0)
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งยางประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม.. [28 ธค. 2560 เวลา 02:48 น.] (21/0)
 5. โรงเรียนบ้านจิจิกประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอา.. [08 ธค. 2560 เวลา 22:57 น.] (53/0)
 6. รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจ.. [08 ธค. 2560 เวลา 05:35 น.] (40/0)
 7. โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร.. [23 พย. 2560 เวลา 01:43 น.] (53/0)
 8. ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [11 พย. 2560 เวลา 04:27 น.] (111/0)
 9. ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรั.. [11 พย. 2560 เวลา 04:15 น.] (82/0)
 10. ​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปร.. [16 กย. 2560 เวลา 18:20 น.] (161/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th