Uncategorized

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
     นางพัทนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ และชี้แจงวิธีเขียนข้อตกลง ทำการเขียนข้อตกลงและพาทำการเขียนประเด็นท้าทายข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานภาระงานที่ ก.ค.ศ.กำหนด วิทยากรโดย ดร.เรวดี เชาวนาสัย ผอ.ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
Scroll to Top