Download

5. อำเภอรัษฎา (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.รัษฎา

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 21:21 น., ดาวน์โหลด 66, ขนาดของ ไฟล์ 2.57 MB}

4. อำเภอสิเกา (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.สิเกา

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 21:20 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 3.76 MB}

3. อำเภอวังวิเศษ (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.วังวิเศษ

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 21:20 น., ดาวน์โหลด 17, ขนาดของ ไฟล์ 2.73 MB}

2. อำเภอห้วยยอด (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.ห้วยยอด

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 21:18 น., ดาวน์โหลด 12, ขนาดของ ไฟล์ 5.89 MB}

1. อำเภอกันตัง (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.กันตัง

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 21:17 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 6.57 MB}

ด้าน2.pdf

pdf

คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 18:31 น., ดาวน์โหลด 118, ขนาดของ ไฟล์ 720 KB}

3-1.pdf

pdf

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 18:30 น., ดาวน์โหลด 162, ขนาดของ ไฟล์ 1.1 MB}

2.pdf

pdf

แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 18:30 น., ดาวน์โหลด 89, ขนาดของ ไฟล์ 961.77 KB}

1-1.pdf

pdf

แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 18:29 น., ดาวน์โหลด 114, ขนาดของ ไฟล์ 769.67 KB}

หลักเกณฑ์.pdf

pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 18:29 น., ดาวน์โหลด 195, ขนาดของ ไฟล์ 1.84 MB}
 
   
th