Gallery

สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล เป็นประธานพิธีเปิดงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2560 เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ การแสดงออกบนเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
 
   
th