Gallery

นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงาน ผู้มีเกียรติ และจากส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดี กับ นายประจักษ์ ช่างเรือ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ได้รับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
 
   
th