Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร,ครู,ลูกจ้างและนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดกาญจนบริรักษ์ ร.ร.บ้านน้ำพราย ร.ร.บ้านผมเด็น ร.ร.บ้านห้วยต่อ ร.ร.บ้านพรุเตย ร.ร.บ้านโตน เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค - ๒ พ.ย. ๖๐
 
   
th