Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย และบุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางดี โรงเรียนวัดไตรสามัคคีเพื่อรับทราบความเสียหายให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตรวจเยี่ยมบ้านบุคลากรใน สพป.ตรัง เขต 2 ที่ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560
 
   
th