Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา อุปสรรคให้สถานศึกษา โดยประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
   
th