Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับมอบอาคารกิฬาเอนกประสงค์ของโรงเรียนวัดสีหราษฯ ได้รับงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท จากธนาคารออมสิน โดยการประสานงานของ นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 61
 
   
th