Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด่้วยคณะกรรมการทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กชายจักรกฤษ บางดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังหลาม เนื่องจากไฟไหม้บ้าน โดยได้มอบทุนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
th