Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมคณะกรรมการบริหารเงินทุน 60 ปี ครองราชย์ มอบทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ ให้กับเด็กหญิงสุกันยา ชุมศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านช่องลม เนื่องบ้านถูกไฟไหม้และทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
 
   
th