Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรื่อ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดตรัง ร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ร่วมพิจารณากรอบภารหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการดำเนินการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 และได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4
 
   
th