Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) บรรยายหัวข้อ การสนับสนุนกองลูกเสือสามัญ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คนจากหน่วยงานสังกัด สพป.ตรัง เขต 1,2 ,เทศบาลนครตรัง, สถานศึกษาเอกชนจังหวัดตรัง,สพป.สงขลา เขต 3, สพป.พัทลุง เขต 2,สพป.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.วิเชียรมาตุ 3
 
   
th