Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้มาพบปะ ให้กำลังใจ และให้แนวทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการขับเคลื่อนสะเต็มสู่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
   
th