Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กร่วมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อนำไปบูรณาการจัดการการเรียนรู้ Active Learning ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2
 
   
th