Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 7/2561 เมือรับมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตรัง รายงานผลการดำเนินงานของ สพป.ตรัง เขต 2 และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2
 
   
th