Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประสานความร่วมมือกับ กลุ่ม 2016 ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลักงานสะอาด ให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มทักษะด้านการอนุรักษ์พลังของชุมชน มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
 
   
th