Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 
   
th