Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2561 ส่วนราชการมาให้ความรู้กับผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับลูกจ้าง ผู้บริหารสถานสถานศึกษา และมอบเกียรติคุณบัตรให้กับ เด็กชายอภิวัฒน์ ไกรสิน เด็กชายองศา ฤทธิชู นายปกรณ์ นิ่มกาญจนา ครูฝึกสอน และนายไพรัตน สามัคคี ผอ.รร.วัดโคกเลียบ ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติ 4 รางวัล ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 24 ก.ค. 61
 
   
th