Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบเงินสนับสนุนและให้โอวาทนักเรียน การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กับนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมา และโรงเรียนบ้านป่ากอ เป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันระดับประเทศ สพฐ. "OBEC Yong Sepak Takraw 2018" ซึีงได้มอบเงินเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2
 
   
th