ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคคลากร.. [13 ตค. 2560 เวลา 04:29 น.] (242/0)
 2. การประเมินคัดเลือกผลงานโรงเรียนในฝัน ปี 2560 [19 กย. 2560 เวลา 17:20 น.] (48/0)
 3. ​ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาและคัดเ.. [21 สค. 2560 เวลา 21:36 น.] (90/0)
 4. รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS [15 สค. 2560 เวลา 23:21 น.] (26/0)
 5. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ.สัญจร [12 สค. 2560 เวลา 00:04 น.] (42/0)
 6. เชิญข้าราชการครูรัลชมการถ่ายทอดสด เรื่อง ระบบลงท.. [31 กค. 2560 เวลา 23:54 น.] (37/0)
 7. การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนครูผู้เข้ารับการพัฒนา.. [26 กค. 2560 เวลา 18:25 น.] (334/0)
 8. รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากระบบ GFMIS [14 กค. 2560 เวลา 23:09 น.] (35/0)
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างช.. [05 กค. 2560 เวลา 21:07 น.] (1023/0)
 10. แก้ไขห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้า.. [29 มิย. 2560 เวลา 23:57 น.] (454/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 50
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 8
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 9
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 89
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 118
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 66
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 80
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 146

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนสอนสำหรับนักเรี.. [03 ตค. 2560 เวลา 23:31 น.] (2/0)
 2. รายงาน SAR ประจำปี 2559 [07 สค. 2560 เวลา 19:54 น.] (18/0)
 3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255.. [11 กค. 2560 เวลา 22:11 น.] (30/0)
 4. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (16/0)
 5. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (12/0)
 6. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 17:53 น.] (25/0)
 7. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (24/0)
 8. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (33/0)
 9. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (30/0)
 10. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (52/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. ​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปร.. [16 กย. 2560 เวลา 19:20 น.] (0/0)
 2. โรงเรียนบ้านหนองมวง ประกาศราคาซ่อมแซมอาคารเรียน [13 กย. 2560 เวลา 18:28 น.] (0/0)
 3. รร.บ้านไร่ออก ประกาศราคากลางติดตั้งขยายเขตปรับปร.. [11 กย. 2560 เวลา 19:39 น.] (6/0)
 4. รร.บ้านนาเมืองเพชร ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม.. [11 กย. 2560 เวลา 19:35 น.] (2/0)
 5. สรุปการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองมวน [02 กย. 2560 เวลา 00:24 น.] (5/0)
 6. โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุ.. [11 สค. 2560 เวลา 17:46 น.] (12/0)
 7. รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประม.. [18 กค. 2560 เวลา 00:09 น.] (14/0)
 8. ราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รร.ห้วยยอด .. [12 กค. 2560 เวลา 19:24 น.] (9/0)
 9. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศราคากลางรายการคอ.. [24 มิย. 2560 เวลา 00:35 น.] (13/0)
 10. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศราคากลางฯ [21 มิย. 2560 เวลา 22:32 น.] (10/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th