ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS [15 มิย. 2560 เวลา 22:29 น.] (3/0)
 2. ยกเลิกประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม.. [13 มิย. 2560 เวลา 00:18 น.] (33/0)
 3. สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ.. [12 มิย. 2560 เวลา 18:25 น.] (103/0)
 4. การเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษา.. [09 มิย. 2560 เวลา 23:05 น.] (11/0)
 5. คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชี.. [01 มิย. 2560 เวลา 19:17 น.] (64/0)
 6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับ.. [30 พค. 2560 เวลา 19:34 น.] (95/0)
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร.. [30 พค. 2560 เวลา 00:26 น.] (21/0)
 8. ขอเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มี.. [23 พค. 2560 เวลา 17:48 น.] (55/0)
 9. ​รายงานประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS [15 พค. 2560 เวลา 18:42 น.] (29/0)
 10. ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ตรัง [02 พค. 2560 เวลา 00:13 น.] (39/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 45
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 8
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 9
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 6
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 82
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 105
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 58
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 72
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 124

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (3/0)
 2. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (1/0)
 3. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 17:53 น.] (18/0)
 4. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (21/0)
 5. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (25/0)
 6. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (23/0)
 7. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (41/0)
 8. การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “T.. [26 ธค. 2559 เวลา 21:04 น.] (13/0)
 9. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้.. [20 ธค. 2559 เวลา 21:10 น.] (41/0)
 10. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (76/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศราคากลางฯ [21 มิย. 2560 เวลา 22:32 น.] (0/0)
 2. ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมวง ตารางแสดงวงเงินงบประมา.. [21 มิย. 2560 เวลา 17:57 น.] (1/0)
 3. รร.บ้านพรุใหญ่เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถา.. [12 มิย. 2560 เวลา 23:30 น.] (11/0)
 4. รร.บ้านหนองบัวน้อยเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรั.. [23 พค. 2560 เวลา 18:01 น.] (9/0)
 5. รร.บ้านหนองมวง ประกาศเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ.. [18 พค. 2560 เวลา 22:51 น.] (13/0)
 6. รร.บ้านควนหนองกกประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ.. [15 พค. 2560 เวลา 18:47 น.] (11/0)
 7. รร.บ้านต้นไทร ประกาศราคากลางซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้อง.. [09 มีค. 2560 เวลา 18:37 น.] (8/0)
 8. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [20 กพ. 2560 เวลา 21:15 น.] (18/0)
 9. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางร.. [16 ธค. 2559 เวลา 17:44 น.] (37/0)
 10. รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้.. [09 ธค. 2559 เวลา 22:04 น.] (22/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th