ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา.. [21 เมย. 2560 เวลา 23:30 น.] (0/0)
 2. สพป.ตรัง เขต 2 รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแ.. [21 เมย. 2560 เวลา 22:48 น.] (1/0)
 3. รายงานประจำเดือนมีนาคมจากระบบ GFMIS [12 เมย. 2560 เวลา 22:19 น.] (19/0)
 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัทร์คอมพิวเตอร์ฯ [10 เมย. 2560 เวลา 21:35 น.] (28/0)
 5. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 [08 เมย. 2560 เวลา 00:35 น.] (15/0)
 6. ประกาศราคากลาง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึก.. [29 มีค. 2560 เวลา 23:04 น.] (24/0)
 7. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ [28 มีค. 2560 เวลา 00:36 น.] (56/0)
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบป.. [24 มีค. 2560 เวลา 22:22 น.] (35/0)
 9. โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2.. [20 มีค. 2560 เวลา 16:34 น.] (43/0)
 10. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักส.. [08 มีค. 2560 เวลา 23:52 น.] (83/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 41
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 6
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 81
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 101
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 53
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 68
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 111

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (14/0)
 3. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (12/0)
 4. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (33/0)
 5. การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “T.. [26 ธค. 2559 เวลา 21:04 น.] (12/0)
 6. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้.. [20 ธค. 2559 เวลา 21:10 น.] (33/0)
 7. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (74/0)
 8. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (55/0)
 9. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (23/0)
 10. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (78/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.บ้านควนหนองกกประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ.. [09 มีค. 2560 เวลา 20:50 น.] (0/0)
 2. รร.บ้านต้นไทร ประกาศราคากลางซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้อง.. [09 มีค. 2560 เวลา 18:37 น.] (1/0)
 3. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [20 กพ. 2560 เวลา 21:15 น.] (8/0)
 4. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางร.. [16 ธค. 2559 เวลา 17:44 น.] (32/0)
 5. รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้.. [09 ธค. 2559 เวลา 22:04 น.] (16/0)
 6. โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประกาศเผยแพร่ ปปช.01 และรา.. [09 ธค. 2559 เวลา 17:29 น.] (17/0)
 7. รร.บ้านคลองมวน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัต.. [06 ธค. 2559 เวลา 23:15 น.] (21/0)
 8. โรงเรียนบ้านป่าเตียวเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแ.. [06 ธค. 2559 เวลา 20:41 น.] (8/0)
 9. รร.กมลศรี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [06 ธค. 2559 เวลา 20:29 น.] (19/0)
 10. รร.วัดคีรีวิหาร ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [16 พย. 2559 เวลา 18:18 น.] (23/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th