ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค.. [09 สค. 2559 เวลา 23:46 น.] (2/0)
 2. ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจ... [09 สค. 2559 เวลา 17:13 น.] (3/0)
 3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาให.. [08 สค. 2559 เวลา 17:29 น.] (313/0)
 4. ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโ.. [05 สค. 2559 เวลา 23:51 น.] (48/0)
 5. โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน [05 สค. 2559 เวลา 21:00 น.] (48/0)
 6. การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน [28 กค. 2559 เวลา 23:53 น.] (64/0)
 7. การติดตั้ง และเข้าใช้งานระบบ G-Chat [28 กค. 2559 เวลา 19:13 น.] (22/0)
 8. ประกาศ รายชื่อผู้สอบสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อ.. [27 กค. 2559 เวลา 17:20 น.] (141/0)
 9. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูก.. [22 กค. 2559 เวลา 19:18 น.] (170/0)
 10. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิ.. [21 กค. 2559 เวลา 21:30 น.] (33/0)

ดาวน์โหลด

 1. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 35
 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 36
 3. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 21
 4. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 29
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 39
 6. รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน .. [08 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 37
 7. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3/2559 [10 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 508
 8. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2559 [29 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 260
 9. วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59 [23 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 59
 10. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 1/2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 187

ผลงานทางวิชาการ

 1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (0/0)
 2. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (13/0)
 3. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (10/0)
 4. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (71/0)
 5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านไสต้.. [14 มิย. 2559 เวลา 19:45 น.] (31/0)
 6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านพรุใ.. [07 มิย. 2559 เวลา 18:43 น.] (46/0)
 7. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR โรงเรียนบ้านหนองสอ.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:47 น.] (64/0)
 8. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR โรงเรียนบ้านสา.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:46 น.] (35/0)
 9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [18 กพ. 2559 เวลา 14:23 น.] (199/0)
 10. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (69/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th