ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรท.. [06 ธค. 2559 เวลา 20:58 น.] (0/0)
 2. แบบรายงานการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ร.. [28 พย. 2559 เวลา 16:41 น.] (33/0)
 3. ประกาศสอบราคจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ.. [23 พย. 2559 เวลา 21:14 น.] (52/0)
 4. คุรุสภาประกาศสรรหา รองเลขธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำ.. [18 พย. 2559 เวลา 21:39 น.] (14/0)
 5. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเห.. [17 พย. 2559 เวลา 23:13 น.] (144/0)
 6. การย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา.. [17 พย. 2559 เวลา 16:03 น.] (113/0)
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้.. [14 พย. 2559 เวลา 20:04 น.] (227/0)
 8. การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรท.. [11 พย. 2559 เวลา 21:21 น.] (171/0)
 9. สำรวจคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์.. [11 พย. 2559 เวลา 17:28 น.] (66/0)
 10. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน.. [02 พย. 2559 เวลา 23:36 น.] (177/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 27
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 6
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 4
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 4
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 61
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 76
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 38
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 50
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 85

ผลงานทางวิชาการ

 1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (0/0)
 2. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (13/0)
 3. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (10/0)
 4. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (71/0)
 5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านไสต้.. [14 มิย. 2559 เวลา 19:45 น.] (31/0)
 6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านพรุใ.. [07 มิย. 2559 เวลา 18:43 น.] (46/0)
 7. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR โรงเรียนบ้านหนองสอ.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:47 น.] (64/0)
 8. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR โรงเรียนบ้านสา.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:46 น.] (35/0)
 9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [18 กพ. 2559 เวลา 14:23 น.] (199/0)
 10. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (69/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.บ้านคลองมวน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัต.. [06 ธค. 2559 เวลา 23:15 น.] (0/0)
 2. โรงเรียนบ้านป่าเตียวเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแ.. [06 ธค. 2559 เวลา 20:41 น.] (2/0)
 3. รร.กมลศรี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [06 ธค. 2559 เวลา 20:29 น.] (0/0)
 4. รร.วัดคีรีวิหาร ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [16 พย. 2559 เวลา 18:18 น.] (18/0)
 5. โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปร.. [16 พย. 2559 เวลา 18:14 น.] (31/0)
 6. รร.บ้านคลองลุ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [16 พย. 2559 เวลา 17:58 น.] (11/0)
 7. โรงเรียนบ้านพรุเตย ประกาศเผยแพรราคากลางในการก.. [16 พย. 2559 เวลา 17:26 น.] (4/0)
 8. รร.บ้านโพธิ์น้อย ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้.. [16 พย. 2559 เวลา 17:17 น.] (9/0)
 9. รร.บ้านย่านซื่อ ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ [16 พย. 2559 เวลา 17:14 น.] (6/0)
 10. รร.บ้านเกาะมุกด์เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้.. [14 พย. 2559 เวลา 22:27 น.] (11/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th