ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูก.. [22 กค. 2559 เวลา 19:18 น.] (0/0)
 2. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิ.. [21 กค. 2559 เวลา 21:30 น.] (22/0)
 3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย.. [06 กค. 2559 เวลา 00:42 น.] (235/0)
 4. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ป.. [04 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (80/0)
 5. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาให.. [27 มิย. 2559 เวลา 22:22 น.] (280/0)
 6. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ป.. [25 มิย. 2559 เวลา 00:39 น.] (172/0)
 7. แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ทางโรงเรียน ป.. [22 มิย. 2559 เวลา 17:24 น.] (112/0)
 8. ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม.. [10 มิย. 2559 เวลา 21:44 น.] (45/0)
 9. การฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย [10 มิย. 2559 เวลา 21:40 น.] (30/0)
 10. การประกวดครู คณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตน [10 มิย. 2559 เวลา 21:37 น.] (41/0)

ดาวน์โหลด

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (0/0)
 2. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (69/0)
 3. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านไสต้.. [14 มิย. 2559 เวลา 19:45 น.] (29/0)
 4. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านพรุใ.. [07 มิย. 2559 เวลา 18:43 น.] (45/0)
 5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR โรงเรียนบ้านหนองสอ.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:47 น.] (64/0)
 6. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR โรงเรียนบ้านสา.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:46 น.] (34/0)
 7. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [18 กพ. 2559 เวลา 14:23 น.] (198/0)
 8. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (68/0)
 9. รายงานผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อประสม.. [28 ธค. 2558 เวลา 22:18 น.] (47/0)
 10. ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผัง.. [13 พย. 2558 เวลา 22:03 น.] (132/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th