ข่าวกิจกรรม

 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (51) 29 ต.ค. 2563 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 2564

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (270) 21 พ.ค. 2561 คู่มือ โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

http://trang2.go.th/skin/ext/rar.png (145) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.รัษฎา

http://trang2.go.th/skin/ext/rar.png (44) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.สิเกา

http://trang2.go.th/skin/ext/rar.png (47) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.วังวิเศษ

http://trang2.go.th/skin/ext/rar.png (60) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.ห้วยยอด

http://trang2.go.th/skin/ext/rar.png (0) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.กันตัง

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (256) 10 ส.ค. 2559 คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (361) 10 ส.ค. 2559 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (208) 10 ส.ค. 2559 แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

อ่านต่อ


  


  
ข่าวสารจาก www.kruthai.infoหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

^