ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตน.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ.. [09 กพ. 2560 เวลา 22:39 น.] (3/0)
 2. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชกา.. [08 กพ. 2560 เวลา 22:15 น.] (53/0)
 3. รับสมัครคัดเลือกผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตรัง เขต 2 [01 กพ. 2560 เวลา 16:52 น.] (87/0)
 4. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภ.. [30 มค. 2560 เวลา 21:08 น.] (13/0)
 5. ​สพป.ตรัง เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์และรับบริจาคสิ่งข.. [26 มค. 2560 เวลา 18:46 น.] (31/0)
 6. แจ้งกำหนดการจัดงานวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ... [12 มค. 2560 เวลา 23:09 น.] (29/0)
 7. อัตราว่าง สายงานการสอน ตำแหน่งครู [07 มค. 2560 เวลา 18:01 น.] (493/0)
 8. การรับนักเรียน 60 [04 มค. 2560 เวลา 17:31 น.] (78/0)
 9. แบบฝึกทักษะบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปี1-6 [19 ธค. 2559 เวลา 21:00 น.] (164/0)
 10. การคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปี1-6 [19 ธค. 2559 เวลา 20:57 น.] (136/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 39
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 5
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 5
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 75
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 84
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 45
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 59
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 101

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (14/0)
 3. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (12/0)
 4. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (33/0)
 5. การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “T.. [26 ธค. 2559 เวลา 21:04 น.] (12/0)
 6. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้.. [20 ธค. 2559 เวลา 21:10 น.] (33/0)
 7. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (74/0)
 8. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (55/0)
 9. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (23/0)
 10. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (78/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [20 กพ. 2560 เวลา 21:15 น.] (0/0)
 2. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางร.. [16 ธค. 2559 เวลา 17:44 น.] (30/0)
 3. รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้.. [09 ธค. 2559 เวลา 22:04 น.] (15/0)
 4. โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประกาศเผยแพร่ ปปช.01 และรา.. [09 ธค. 2559 เวลา 17:29 น.] (17/0)
 5. รร.บ้านคลองมวน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัต.. [06 ธค. 2559 เวลา 23:15 น.] (21/0)
 6. โรงเรียนบ้านป่าเตียวเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแ.. [06 ธค. 2559 เวลา 20:41 น.] (8/0)
 7. รร.กมลศรี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [06 ธค. 2559 เวลา 20:29 น.] (18/0)
 8. รร.วัดคีรีวิหาร ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [16 พย. 2559 เวลา 18:18 น.] (23/0)
 9. โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปร.. [16 พย. 2559 เวลา 18:14 น.] (36/0)
 10. รร.บ้านคลองลุ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [16 พย. 2559 เวลา 17:58 น.] (21/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th