ต่อต้านยาเสพติด

สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564

1. สื่อต้นแบบ/แบนเนอร์/คัทเอาท์ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แบบ

BANNER - PNG.png

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2. อินโฟกราฟิกการ์ตูน จำนวน 5 ชุด

Screen Shot 2564-06-11 at 12.23.41.png

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

3. อินโฟกราฟิกข้อความประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ชุด

Screen Shot 2564-06-11 at 12.24.41.png

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4. เกมสำหรับ ถาม-ตอบ ปัญหาออนไลน์ พร้อมเฉลย จำนวน 5 ชุด

Screen Shot 2564-06-11 at 12.25.55.png

         คลิกเพื่อดาวน์โหลด

5. อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน 7 ท่าน

Screen Shot 2564-06-11 at 12.26.48.png

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

6. คลิปประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน 7 ท่าน

Screen Shot 2564-06-15 at 15.34.21.png

 - คลิป 2 นาที สำหรับเผยแพร่ทั่วไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 - คลิป 30 วิ สำหรับประชาชนทั่วไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  - คลิป 30 วิ สำหรับสถานศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

7. คลิปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างกระแสและ

ปลุกพลังความร่วมมือเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้หมดจากประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ "สังคมไทยปลอดภัย

จากยาเสพติด"

วีดีทัศน์ ข้อ 7.png

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

8. ชุดคำพูดประชาสัมพันธ์สำหรับวิทยุและเสียงตามสาย โทรทัศน์ 

Screen Shot 2564-06-11 at 12.28.41.png

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

9. คำกล่าวและคำปฏิญาณตนวันต่อต้านยาเสพติดโลกของผู้ว่าราชการจังหวัด 

Screen Shot 2564-06-11 at 12.31.01.png

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                 10. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564

                    ปกคลิปรัฐมนตรี ข้อ 11.png

                      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

               

11. คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

ปกคลิปนายก.png

                    คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                12. คำกล่าวของนายกฯ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564  

                       ปกคลิปคำกล่าวนายก.png

                             คลิกเพื่อดาวน์โหลด

^