ร่วมรับชมรายการ “ พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565 และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565

^