ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือในโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

^