การประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

^