ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดตรัง

^