รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง แห่ง สพป.ตรัง เขต 2

^