ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านช่องลมและโรงเรียนวัดน้ำฉ่า

^