ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

^