ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนหาดปากเมง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือปากเมง

^