พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเครือข่ายวิจิตรอันดามัน

^