พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง

^