พิธีมอบทุนการศึกษา ของสมาคมทักษิณ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

^