ดร.นิอร ศรีสุนทร และนางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

^