ประชุมผู้อำนวยการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา และจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ. และ รอง ผอ. สพท. สังกัด สพฐ.

^