ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2

^