ตรวจเยี่ยมนักเรียนฉีดวัคซีน และร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน

^