ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกประสบการณ์

^