ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้าง “โครงการอาคารเรียนเพื่อน้อง”

^