ลงพื้นที่ตรวจ “โครงการอาคารเรียนเพื่อน้อง” และ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

^