ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตามแผนการขับเคลื่อน “โครงการโรงเรียนคุณภาพ”

^