การประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ครั้งที่ 1/2565

^