ลงพื้นที่ตรวจติดตามนักเรียน "โครงการตรัง 2 ชวนน้องมาเรียน"

^