พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ. 2565

^