ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

^