“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2565 และประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565

^