ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายที่มาเรียนรวม ณ โรงเรียนคุณภาพ

^