ร่วมวางพวงมาลาในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ อำมาตย์ตรี พระประธานธุรารักษ์ (กลึง เสมรดิษ)

^