การประชุมเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

^