ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาฯ

^